Biblioteka

Nowości:

Göttinger Miszellen 246 (2015), zawierający artykuł naszego studenta: D.V. Takacs, Shu and the Perfume Bottle. A Cognitive Approach to Ancient Egyptian Concepts;

D. Rutica, Kleopatras vergessener Tempel. Das Geburtshaus von Kleopatra VII. in Hermonthis – Eine Rekonstruktion der Dekoration, Göttingen 2015

Göttinger Miszellen 245 (2015);

(30.09.2015)

N. Cherpion, Mastabas et hypogées d’Ancien Empire, le problème de la datation, et trois compléments (DVD-Rom);

A. Philip-Stéphan, Dire le droit en Égypte pharaonique. Contribution à l’étude des structures et mécanismes juridictionnels jusqu’au Nouvel Empire, Bruxelles 2008;

T. Stasser, La mère royale Seshseshet et les débuts de la VIe dynastie, Bruxelles 2013

(15.04.2015)

Göttinger Miszellen 244 (2014);

Revue d’Égyptologie 65 (2014)

(30.03.2015)

K. Scheele-Schweitzer, Die Personennamen des Alten Reiches, Wiesbaden 2014

(14.01.2014)

Göttinger Miszellen 243 (2014);

Petra Vomberg, Untersuchungen zum Kultgeschehen im Großen Aton-Tempel von Amarna (=Göttinger Miszellen Beihefte Nr. 16), Göttingen 2014.

(15.12.2014)

Lokalizacja

Biblioteka Zakładu Egiptologii mieści się w głównym gmachu Wydziału Orientalistycznego (Budynek Porektorski, oznaczony numerem 15 na mapie kampusu centralnego UW), na parterze, w sali 15 – środkowe wejście od strony Szkoły Głównej.

Godziny otwarcia

Informacje o godzinach funkcjonowania biblioteki są wywieszane na jej drzwiach. Uwaga: w okresie sesji i wakacji godziny dyżurów ulegają zmianie.

Zbiory

Zbiory biblioteki obejmują ponad 3,5 tys. woluminów. Istnieją 2 katalogi kartkowe: według nazwisk autorów oraz tematyczny.

Zasady korzystania

Zbiory są udostępniane do konsultacji na miejscu. Możliwość robienia odbitek kserograficznych dotyczy wyłącznie książek w dobrym stanie oraz nienarażonych na zniszczenie w procesie kopiowania. Fotografowanie książek jest dozwolone po uzgodnieniu.