O nas

Jak nas znaleźć

Zakład Egiptologii mieści się w głównym gmachu Wydziału Orientalistycznego (Budynek Porektorski, oznaczony numerem 15 na mapie kampusu centralnego UW), na parterze, w sali 15 – środkowe wejście od strony Szkoły Głównej (Instytutu Archeologii).

Loading map...

Loading

Historia egiptologii na UW

1934
Mianowanie Antoniego Śmieszka pierwszym profesorem Seminarium Egiptologicznego Instytutu Orientalistycznego. 1937 – 1939 Antoni Śmieszek pełnił funkcję kierownika Instytutu Orientalistycznego w latach 1937-1939.

1945

W okresie powojennym przez kilka lat kuratorem Seminarium Egiptologicznego był dyrektor Instytutu Orientalistycznego, prof. Ananiasz Zajączkowski. W ramach programu dydaktycznego orientalistyki hieroglifów egipskich uczył prof. Kazimierz Michałowski.

1950

Powstała Katedra Filologii Wschodu Starożytnego, do której należało Seminarium Egiptologiczne. W latach 1951-1961 pracę naukową i dydaktyczną prowadził Tadeusz Andrzejewski.

1955

Seminarium Egiptologiczne przekształciło się w Zakład Egiptologii przy Katedrze Filologii Wschodu Starożytnego. Opiekę nad nim sprawowali jako kuratorzy kolejno prof. K. Michałowski, R. Ranoszek, S. Strelcyn, J. Chmielewski i J. Bielawski. Od lat 50. ubiegłego wieku badaniami naukowymi i dydaktyką w zakresie egiptologii zajmowały się prof. Albertyna Szczudłowska-Dembska, dr Elżbieta Dąbrowska-Smektała i dr Irena Himner (później Pomorska).

1968

Zostały zniesione katedry. Egiptologia, nadal związana organizacyjnie z filologią Wschodu Starożytnego, stanowiła sekcję w jednostkach, których nazwy wciąż się zmieniały.

1990

Zakład Egiptologii uzyskał samodzielność jako jednostka naukowo-dydaktyczna. W połowie lat 90. ubiegłego wieku w Zakładzie Egiptologii pracowali: prof. Jan Krzysztof Winnicki (kierownik zakładu w latach 1996-2000), dr Katarzyna Urbaniak-Walczak, doktorant mgr Dariusz Niedziółka oraz bibliotekarz mgr Iwona Bebrysz.

2003

Zakład Egiptologii stał się sekcją w Zakładzie Asyriologii i Hetytologii.

2008

Instytut Orientalistyczny uległ przekształceniu w Wydział Orientalistyczny.

2009

Zakład Asyriologii i Hetytologii zmienia nazwę na Zakład Wschodu Starożytnego.

2016

Sekcja Egiptologii staje się ponownie Zakładem Egiptologii.