Studia

Tematyka

Studia egiptologiczne na Uniwersytecie Warszawskim obejmują przede wszystkim następujące zagadnienia:

  • poszczególne fazy rozwoju języka w starożytnym Egipcie,
  • związane z tym rodzaje pisma,
  • historię Egiptu od początków państwowości po okres ptolemejski,
  • kulturę starożytnego Egiptu ze szczególnym naciskiem na piśmiennictwo.

1. TRZYLETNIE STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunek: orientalistyka
Specjalność: egiptologia

Program studiów I stopnia

Plan zajęć

Rok akademicki 2022/2023, II rok studiów I stopnia

pon. wtorek środa czw. pt.
8.00-9.30 Język nowoegipski (E.Kopp)
9.45-11.15 Klasyczny język egipski
(D.Takács)
Epigrafika
(K.Kuraszkiewicz)
Wiedza o klasycznym jęz. egipskim
(K.Kuraszkiewicz)
Dzieje starożytnego Egiptu (K. Kuraszkiewicz)
11.30-13.00 Religia starożytnego Egiptu (E.Kopp/K. Kuraszkiewicz) Wiedza o języku nowoegipskim
(E.Kopp)
13.15-14.45 Proseminarium
(D.Takács)
Hieratyka (II sem.; E.Kopp)
15.00-16.30
16.45-18.15
18.30-20.00

 

 


2. 

 

 

DWULETNIE STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek: orientalistyka
Specjalność: egiptologia

Program studiów II stopnia

Plan zajęć

Rok akademicki 2022/2023, II rok studiów II stopnia

pon. wt. śr. czw. pt.
9.45-11.15 Literatura i historia starożytnego Egiptu
(I sem.; E.Kopp)
11.30-13.00 Seminarium magisterskie
(K.Kuraszkiewicz/E.Kopp)
Lektura tekstów (D.Takács) Lektura tekstów (II sem.; A.Winkler)
13.15-14.45 Język demotyczny (I sem.; E.Kopp) Lektura tekstów (I sem.; D.Takács)
15.00-16.30 Literatura i historia starożytnego Egiptu
(I sem.; D. Tákacs)