Studies

 

Tematyka

Studia egiptologiczne na Uniwersytecie Warszawskim obejmują przede wszystkim następujące zagadnienia:

  • poszczególne fazy rozwoju języka w starożytnym Egipcie,
  • związane z tym rodzaje pisma,
  • historię Egiptu od początków państwowości po okres ptolemejski,
  • kulturę starożytnego Egiptu ze szczególnym naciskiem na piśmiennictwo.

1. TRZYLETNIE STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Najbliższy nabór planowany w roku 2018

Kierunek: orientalistyka
Specjalność: egiptologia

Program dydaktyczny (studia 1 stopnia)

Plan zajęć

Rok akademicki 2016/2017, II rok studiów I stopnia

pon. wtorek środa czw. pt.
9.40-11.10  Wiedza o jęz. nowoegipskim (E. Kopp)  Klasyczny jęz. egipski (E. Kopp)
11.20-12.50  Język nowoegipski – ćwiczenia (E. Kopp)  Proseminarium (E. Kopp/K. Kuraszkiewicz)
13.00-14.30  Epigrafika (K. Kuraszkiewicz)  Wiedza o klasycznym jęz. egipskim (K. Kuraszkiewicz) Dzieje Wschodu Starożytnego
15.00-16.30  Archeologia Egiptu (K. Kuraszkiewicz)
16.45-18.15
18.30-20.00

 

 


2. DWULETNIE STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Najbliższy nabór planowany w roku 2018

Kierunek: orientalistyka
Specjalność: kultura Wschodu Starożytnego – egiptologia

Program dydaktyczny (studia II stopnia)

Plan zajęć

Rok akademicki 2015/2016, II rok studiów II stopnia

pon. wtorek środa czw. pt.
9.40-11.10 Lektura tekstów egipskich (E.Kopp)
Lektorium egipt.
11.20-12.50 Literatura i historia starożytnego Egiptu (E.Kopp)
Lektorium egipt.
13.00-14.30 Seminarium magisterskie
(K.Kuraszkiewicz)
Lektorium egipt.
Lektura tekstów egipskich
(K.Kuraszkiewicz)
Lektorium egipt.
 Literatura i historia starożytnego Egiptu
(K.Kuraszkiewicz)
Lektorium egipt.
16.40-18.40